Author: admin

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณอ่างเก็บน้ำน้ำเลย หมู่ที่ 7

เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี ด้วยอำเภอภูหลวง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณอ่างเก็บน้ำน้ำเลย หมู่ที่ 7 ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย โดยมี นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (ประธานในพิธี) ร่วมกับ นางสาวพรทิพย์ คล้ายชม นายอำเภอภูหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ นำโดย นายสิริศักดิ์ นามผา นายก อบต.แก่งศรีภูมิ และส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 5 ได้สำรวจโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 แห่ง

นายสิริศักดิ์ นามผา นายก อบต.แก่งศรีภูมิ ได้มอบหมาย ให้รองนายก อภิสิทธิ์ จำนงศรี และคณะ พร้อมด้วย สำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 5 ได้สำรวจโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 แห่ง คือ ห้วยซำปอ ห้วยขอนติ้วและห้วยไคร้ เพื่อเสนอบรรจุแผนงบประมาณ ปี 2568 ครับ