ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคาก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยโปร่ง หมู่ 8

ประกาศราคาก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยโปร่ง หมู่ 8
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล