กิจกรรม

กิจกรรม ภูหลวง วันธรรมสวนะ ศรัทธาอิ่มบุญ หนุนนำชุมชน ทุกคนสุขใจ ณ วัดป่าบ้านเทพนิมิตร

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567
อบต.แก่งศรีภูมิ โดยนายกสิริศักดิ์ นามผา และคณะเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ภูหลวง วันธรรมสวนะ ศรัทธาอิ่มบุญ หนุนนำชุมชน ทุกคนสุขใจ ณ วัดป่าบ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 2 โดยมีท่านนายอำเภอภูหลวง นางสาวพรทิพย์ คล้ายชม และคณะ ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมอำเภอภูหลวง และกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567
นายสิริศักดิ์ นามผา นายก อบต.แก่งศรีภูมิ และคณะเจ้าหน้าทึ่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมอำเภอภูหลวง และกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณอ่างเก็บน้ำน้ำเลย หมู่ที่ 7

เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี ด้วยอำเภอภูหลวง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณอ่างเก็บน้ำน้ำเลย หมู่ที่ 7 ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย โดยมี นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (ประธานในพิธี) ร่วมกับ นางสาวพรทิพย์ คล้ายชม นายอำเภอภูหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ นำโดย นายสิริศักดิ์ นามผา นายก อบต.แก่งศรีภูมิ และส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 5 ได้สำรวจโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 แห่ง

นายสิริศักดิ์ นามผา นายก อบต.แก่งศรีภูมิ ได้มอบหมาย ให้รองนายก อภิสิทธิ์ จำนงศรี และคณะ พร้อมด้วย สำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 5 ได้สำรวจโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 แห่ง คือ ห้วยซำปอ ห้วยขอนติ้วและห้วยไคร้ เพื่อเสนอบรรจุแผนงบประมาณ ปี 2568 ครับ

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลแก่งศรีภูมิ ด้านกิจกรรมนันทนาการ (ทีมสร้างสุข)

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลแก่งศรีภูมิ ด้านกิจกรรมนันทนาการ (ทีมสร้างสุข) จัดเมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2566 เพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม จะช่วยสร้างสังคมที่ดีมากยิ่งขึ้นเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชน ให้มีจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อสังคม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมนำไปสร้างประโยชน์และพัฒนาสังคมทั้งในและนอกพื้นที่ต่อไป

กลุ่มทูบีนัมเบอร์วันตำบลแก่งศรีภูมิ ได้ผลิตดอกไม้จันท์ จากวัสดุเหลือใช้ (รีไซเคิล)

กลุ่มทูบีนัมเบอร์วันตำบลแก่งศรีภูมิ ได้ผลิตดอกไม้จันท์ จากวัสดุเหลือใช้ (รีไซเคิล) เพื่อจัดจำหน่ายทั้งในและนอกพื้นที่ ราคาย่อมเยาว์ เป็นการสนับสนุนเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ตนเอง และครอบครัว ก่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ต่อไป