โครงการประชาสัมพันธ์ประชุมอบรมผู้สมัครสมาชิกสภา นายก อบต. และผู้สนับสนุนเรื่องกฎหมายการเลือกตั้ง