โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล อบต.กรงปินังคัพ ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 12