ปลัดอบต.กรงปินังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ (แม่ไม่ซีด ลูกสมบูรณ์ แม่ลูกค