Author: admin

กิจกรรม ภูหลวง วันธรรมสวนะ ศรัทธาอิ่มบุญ หนุนนำชุมชน ทุกคนสุขใจ ณ วัดป่าบ้านเทพนิมิตร

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567
อบต.แก่งศรีภูมิ โดยนายกสิริศักดิ์ นามผา และคณะเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ภูหลวง วันธรรมสวนะ ศรัทธาอิ่มบุญ หนุนนำชุมชน ทุกคนสุขใจ ณ วัดป่าบ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 2 โดยมีท่านนายอำเภอภูหลวง นางสาวพรทิพย์ คล้ายชม และคณะ ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก