องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ มอบรถโยกคนพิการให้แก่คนพิการใช้ดำรงชีพเพื่อคุณภาพชีวิติที่ดีขึ้นของคนพิการ