ห้ามจับปลาในฤดูวางไข่หรือฤดูน้ำแดง

#ห้ามจับปลาในฤดูวางไข่หรือฤดูน้ำแดง

  • ตามประกาศจากกรมประมงประจำปีงบประมาณ2566
  • องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิจึงปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ห้ามจับปลาในเขตอ่างเก็บน้ำ น้ำเลยในระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม-15 สิงหาคม 2566
    ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับตามกฏหมายกำหนด