สำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 5 ได้สำรวจโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 แห่ง

นายสิริศักดิ์ นามผา นายก อบต.แก่งศรีภูมิ ได้มอบหมาย ให้รองนายก อภิสิทธิ์ จำนงศรี และคณะ พร้อมด้วย สำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 5 ได้สำรวจโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 แห่ง คือ ห้วยซำปอ ห้วยขอนติ้วและห้วยไคร้ เพื่อเสนอบรรจุแผนงบประมาณ ปี 2568 ครับ