พิธีฉลองสมโภชสมณศักดิ์และตราตั้งรองเจ้าคณะอำเภอภูหลวง พระครูขันติสารวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดโนนทองสามัคคี

วันที่ 22 เมษายน 2566 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมพิธีฉลองสมโภชสมณศักดิ์และตราตั้งรองเจ้าคณะอำเภอภูหลวง
พระครูขันติสารวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดโนนทองสามัคคี โดยมีท่านนายอำเภอภูหลวงนางสาวพรทิพย์ คล้ายชม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส