กลุ่มทูบีนัมเบอร์วันตำบลแก่งศรีภูมิ ได้ผลิตดอกไม้จันท์ จากวัสดุเหลือใช้ (รีไซเคิล)

กลุ่มทูบีนัมเบอร์วันตำบลแก่งศรีภูมิ ได้ผลิตดอกไม้จันท์ จากวัสดุเหลือใช้ (รีไซเคิล) เพื่อจัดจำหน่ายทั้งในและนอกพื้นที่ ราคาย่อมเยาว์ เป็นการสนับสนุนเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ตนเอง และครอบครัว ก่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ต่อไป