ภาพกิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ
ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 42230
เบอร์โทรศัพท์  042-870587 เบอร์แฟกซ์  042-870588
  E-mail 6421101@dla.go.th 
www.kangsriphum.go.th