ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายนาดินดำ - หนองขอนแก่น


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายนาดินดำ - หนองขอนแก่น

ประกาศ อบต.แก่งศรีภูมิ เรื่อง ประกวดราคา

เอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ 2 ปี 2563

20/05/2020

270

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ
ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 42230
โทรศัพท์/แฟกซ์ 042-870588 
www.kangsriphum.go.th