ติดต่อ อบต.


ติดต่อ อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ
ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 42230

 ส่วนงาน หมายเลขโทรศัพท์ 
 ปลัด อบต. 042-870591 
 สำนักงานปลัด อบต. /ศึกษา 042-870590 
 กองคลัง 042-870587 
 กองช่าง 042-870592 
 กองพัฒนาชุมชุน 042-870589 
 โทรศัพท์/แฟกซ์  042-870588 
www.kangsriphum.go.th

 

 

26/10/2016

1683

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ
ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 42230
โทรศัพท์/แฟกซ์ 042-870588 
www.kangsriphum.go.th